top of page

Mokymų programos

irankiai-sp-2.jpg

Įrankiai verslininkams ir inovatoriams

verslumo-sp-1.jpg

Verslumo programa

irankiai-sp-1.jpg

Patirtinis mokymasis

Įrankiai verslininkams ir inovatoriams

Mokymų tikslas − ugdyti konkurencingą ir inovatyvų darbuotoją, gebantį struktūruotai diegti naujoves organizacijoje. Gera komanda, parengti darbuotojai gali skatinti kūrybiškumą ir naujoves, labiau prisitaikyti prie rinkos poreikių, pasiekti pranašumų.

Ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai: 
 
- Inovacijų disciplina. 
- Gebėjimas vystyti inovacijas asmeniniame ir organizacijos lygmenyje. 
- Inovatyvių idėjų kūrimas. 
- Inovatyvių idėjų diegimas.  
- Konstruktyvus komunikavimas. 
- Naujų klientų pritraukimas, senų klientų išlaikymas. 

Nauda įmonei:

 
- Galėsite sukurti strategijas, skirtas kurti aukšto lygio komandas, pašalinti  veiksmingo komandinio darbo kliūtis ir skatinti naujovių diegimą.
- Išmoksite kurti, motyvuoti ir vadovauti vietinėms, visuotinėms ir virtualiosioms komandoms.
- Paspartinsite komandos inovacijas, naudodamiesi projektinio mąstymo principais.
- Susipažinsite su metodika, kaip m valdyti grupės dinamiką, įskaitant sprendimų priėmimą, valdymą ir konfliktus.
- Įgysite naujų įgūdžių ir išmoksite greitai pritaikomų strategijų, dkaip skatintumėte naujoves jūsų organizacijoje.
- Įgysite verslo įrankių ir būdų pritaikyti ir paspartinti jūsų organizacijos pokyčius.
- Pateiksime įmonėms rekomendacijas dėl galimų darbuotojo pozicijų įmonėje ir inovacijų tęstinumo.
- Siūlysime organizuoti nuolatinius susitikimus su darbuotojais ir vadovais, vykdyti nuolatinę priežiūrą, konsultacijas, kol pasieksime užsibrėžtus rodiklius.  


Mokymų dalyviai: 
 

Motyvuoti darbuotojai, pasiryžę keisti savo organizacijas, siekiantys konkurencingo darbuotojo statusą

Taikoma mąstymo modeliavimo metodika (angl. design thinking).

Verslumo programa

Mokymų tikslas − sudaryti sąlygas ugdytis verslaus lyderio savybes. Mokymų metu dalyviai sužinos, kokiomis kompetencijomis pasižymi verslus lyderis, kokie yra pagrindiniai lyderių vaidmenys ir tipai, kaip jie dera organizacinėje struktūroje bei organizacijos brandos lygyje. Mokymų dalyviai bus mokomi atskirti vadybinį ir verslumo mąstymą, kurti profesinį tinklą, kūrybiškai mąstyti, suvokti save, savo kompetencijas ir jų ugdymo poreikį.

Patirtinis mokymasis

Individualizuoti mokymai, kurių tikslas − pateikti konkrečius jūsų įmonei aktualius sprendimus, paremtus patikimų tyrimų įžvalgomis. Mokymų metu bus ugdomi analitiniai jūsų darbuotojo gebėjimai, kuriuos jis vėliau savarankiškai taikys kasdieniame darbe. 

bottom of page