top of page

Įgyvendinti projektai

Tyrimai, analizės ir eksperimentinės plėtros darbai:

Lietuvos klasterizacijos studija (užsakovas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra)

Lietuvos kūrybinių industrijų sektoriaus įmonių eksporto rinkų analizė, rekomendacijos plėtrai Europos Sąjungoje ir Rytų Europoje, Azijos ir Afrikos regione (užsakovas Užupis Creative Cluster

Policy Support Facility: Slovenia „Background report“ duomenų rinkimo ir analizės paslaugos (užsakovas Technopolis group / Europos Komisija)

Estonian Venture capital analysis: benchmarking with Denmark and Sweden (užsakovas Technopolis Group)

PhD School competitor study (užsakovai: Technopolis Group ir KIC InnoEnergy)

Bendrovės UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko ekodizaino stiklo butelio kūrimas“ (MTEP užsakovas UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko)

Kino klasteris: užsienio rinkų (Rusija, Lenkija, Didžioji Britanija, Suomija, JAV, Italija, Vokietija, Airija) kokybiniai tyrimai, skirti klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimo prielaidoms sukurti. (Užsakovas Kūrybinio verslo asociacija)

Rinkodaros strategija ir veiksmų planas (užsakovas Lietuvos medicinos turizmo klasteris)

Įvairūs renginiai:

5-ojo Lietuvos turizmo forumo organizavimo paslaugos (užsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija)

Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos renginys turizmo specialistams. Aukšto lygio mokymai apie e. rinkodaros tendencijas (Užsakovas Ūkio ministerija) 

Seminaras turizmo verslo asociacijoms (Užsakovas Ūkio ministerija)

EUROPEAN CLUSTER OBSERVATORY CLUSTER CONFERENCE 2016 m. Pranešėjų sukvietimo ir koordinavimo paslaugos. (Užsakovas Technopolis Group / Europos Komisija)

Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos, Europos Komisijos ir Baltijos jūros regiono renginys turizmo specialistams, skirtas Tarptautiniams darniojo turizmo skatinimo metams 2016 m. (Užsakovas Ūkio ministerija)

Filmų industrijos tarptautinės plėtros strategijų rengimas ir valdymas (Kūrybinio verslo asociacija)

„Pažangios Norvegijos Karalystės patirties socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos srityse perdavimas siekiant Lietuvos visuomenės gerovės“ (užsakovas Socialinių mokslų kolegija)

bottom of page