top of page

Inovacijų paslaugos

Ilgalaikės inovacijos strategijos parengimas ir vystymas

 • Ištiriame pokyčių tendencijas, kurios gali paveikti įmonę ir jos veiklos rezultatus, bei atsižvelgiant į gautus rezultatus, pasiūlome, kaip paruošti įmonę būtiniems pokyčiams ir atrasti naujus augimo šaltinius.
 • Identifikuojame tobulintinas vietas organizacijoje ir padedame atlikti reikiamas korekcijas.
 • Pasitelkdami kūrybiškumo metodus, padedame įmonėms įsivertinti alternatyvius strateginių inovacijų sprendimus, nukreiptus į ateitį. 
 • Įtraukių metodų dėka, padedame įmonėms tapti efektyvesnėmis inovatorėmis, akcentuojant, kad visų lygių darbuotojai turi strateginėms inovacijos svarbių žinių, ir yra svarbūs organizacijos ateities bendrakūrėjai.
 • Parengiame strategijos įgyvendinimo stebėsenos instrumentus, pritaikytus konkrečiai strategijai ir jos unikalumui.
 • Nustatome inovacijos sukuriamą vertę.
 • Ilgalaikės inovacijos strategiją rengiame naudodami Ateities įžvalgų metodiką (pvz. Lietuva 2050  ). 

Naujovių diegimas ir naujų produktų kūrimas

 • Vykdome naujo produkto sukūrimą remiantis „Design Thinking” metodais.

 • Vystome ir rekonceptualizuojame verslo modelį atsižvelgiant į rinkos poreikius ir išorinius veiksnius.

 • Nustatome inovacijos „metrikas” -  aiškius matavimo sistemos ir inovacijų proceso vertinimo kriterijus. 

 • Rekomenduojame pokyčius, orientuotus į finansinę naudą ir tvarumą. Pokyčių veiksmams taikome Adizes metodologiją.

 • Validuojame  verslo idėjas taikydami įvairius į klientą orientuotus testavimo metodus.

 • Parengiame minimalią produkto  versiją (angl. minimum viable product - MVP), su minimaliomis investicijomis ir resursais, siekinat ištestuotji vartotojų poreikį.

bottom of page