Paslaugos

Strategija ir inovacijos


Mes padedame įmonėms parengti ilgalaikės sėkmingos veiklos konkurencingose rinkose strategiją, pasinaudoti naujomis verslo galimybėmis. Ištiriame pokyčius, kurie gali paveikti įmonę ir jos veiklos rezultatus, bei pasiūlome, kaip atrasti vis naujus augimo šaltinius. Nustatome vidines kliūtis ir rekomenduoųjamee, kaip jas šalinti, keisti. Pasitelkdami kūrybiškumą ir praktiškumą, mes padedame įmonėms surasti inovatyvius ir perspektyvius problemų sprendimus, turinčius ilgalaikį poveikį, tapti geresniais inovatoriais, „nuleisdami“ strategiją į darbuotojų lygmenį. Parengiame strategijos stebėseną, apsibrėžiant matavimo rodiklius (KPI’s, subalansuotų rodiklių sistema (angl. Balanced Score card, BSC), ir t. t.). Naudojami metodai: 6 sigma, LEAN, TOC ir kiti
Ateities įžvalgos, įmonės plėtros scenarijai ir veiklos planai


Taikydami Foresight metodiką, parengiame įmonės / organizacijos veiklos srities raidos įžvalgas, kurias panaudojame rengdami įmonės plėtros scenarijus ir įmonės pasirengimo ateities scenarijų įgyvendinimui veiksmų planus (angl. roadmaps). Kaina nustatoma kiekvienu atveju atskirai.
Viešasis valdymas


Pasiūlome, kaip optimizuoti Jūsų institucijos veiklos procesus, pertvarkyti organizacines struktūras, išanalizuoti esamas problemas ir pateikiame sprendimus, rekomendacijas, kaip gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei teikiamų paslaugų skaidrumą. Pateikiame gerąją užsienio šalių praktiką. Rengiame viešosios politikos, valstybines sektorių strategijas, regionines ir savivaldybių strategijas (pvz., investicijų pritraukimas, turizmo skatinimas, verslumo skatinimas).
Organizacija, procesai


Padedame organizacijose diegti procesinį valdymą;

Padedame parengti procesų aprašus;

Padedame paskirstyti atsakomybę ir atskaitomybę organizacijoje.
Pokyčių valdymas


Teikiame pokyčių įgyvendinimo įmonėje paslaugas:

  • Padedame identifikuoti problemines stritis;
  • Padedame ieškoti probleminių sričių sutvarkymo sprendimų;
  • Moderuojame diskusijas tarp suinteresuotų grupių.
Rinkos tyrimai


Paslaugos įmonėms, norinčioms pradėti verslą užsienio rinkose:

  • Parenkama labiausiai tinkama užsienio rinka. Teikiant šią paslaugą ištiriamos kelios užsienio šalys pagal galimą pelningumo augimą, identifikuojamos potencialių klientų grupės ir jų poreikiai, analizuojamos potencialių konkurentų stiprybės ir silpnybės, šalies ekonominė, demografinė, kultūrinė ir politinė aplinka.
  • Pateikiamos kelios įėjimo į užsienio rinką alternatyvos (pvz., eksportas, bendra įmonė, kitos įmonės įsigijimas ir kita).
  • Pasiūloma 3–4 metų įėjimo į užsienio rinką įgyvendinimo programa, kuri apima tikslines grupes veiklos pradžioje, įėjimo kainos apskaičiavimą, potencialius pardavimų kanalus, įvaizdžio ir išskirtinumo sukūrimo gaires;
  • Pasiūloma įėjimo į rinką programos įgyvendinimo kontrolė, galima organizacinė struktūra, komunikavimo sistema, veiklos vertinimo ir pamatavimo sistema ir kt.

Verslumo skatinimas


...
Renginių organizavimas


Organizuojame įvairius su verslu susijusius renginius, pasiūlome patrauklų ir inovatyvų renginio formatą, turinį, pranešėjus. Sudėliojame ir įgyvendiname komunikacijos planą, padedantį pritraukti dalyvius. Dirbame kartu su šios rinkos profesionalais, renginio organizatoriais „BZN start”, kurių ilgametė patirtis leidžia pasiekti geriausių rezultatų.
Mokymų programos


Institutas siūlo: Inovatorių programa Mokymų tikslas − ugdyti konkurencingą ir inovatyvų darbuotoją, gebantį struktūruotai diegti naujoves organizacijoje. Gera komanda, parengti darbuotojai gali skatinti kūrybiškumą ir naujoves, labiau prisitaikyti prie rinkos poreikių, pasiekti pranašumų. Verslumo programa Mokymų tikslas − sudaryti sąlygas ugdytis verslaus lyderio savybes. Mokymų metu dalyviai sužinos, kokiomis kompetencijomis pasižymi verslus lyderis, kokie yra pagrindiniai lyderių vaidmenys ir tipai, kaip jie dera organizacinėje struktūroje bei organizacijos brandos lygyje. Mokymų dalyviai bus mokomi atskirti vadybinį ir verslumą mąstymą, kurti profesinį tinklą, kūrybiškai mąstyti, suvokti save, savo kompetencijas ir jų ugdymo poreikį. Patirtinis mokymasis Individualizuoti mokymai, kurių tikslas − pateikti konkrečius jūsų įmonei aktualius sprendimus, paremtus patikimų tyrimų įžvalgomis. Mokymų metu bus ugdomi analitiniai jūsų darbuotojo gebėjimai, kuriuos jis vėliau savarankiškai taikys kasdieniame darbe.
Verslo valdymas


...
Pardavimai ir eksportas


Išanalizuosime ir parengsime pardavimų ir / ar eksporto strategiją, kuri apima: Rinkos analizė ir įmonės pasiūlymo analizė; Eksporto prekės ženklo kūrimas ir marketingas; Esamų ir naujų rinkų paieška ir identifikavimas; Produktų portfelio optimizavimas; Pardavimų kanalų peržiūra ir efektyvumo didinimas; Įėjimo į naują rinką strategijos parengimas.
Politikos tyrimai


- Nuo 2016 metų esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį su tarptautine konsultacine grupe „Technopolis Group“ (įdėti linką). Šiame konsorciume teikiame paslaugas verslumo, aukštojo mokslo, tyrimų ir inovacijų politikos vertinimo ir formavimo srityse. - Politikos ir ateities strategijų formavimui naudojame įžvalgų (ang. Foresight) metodologiją, kurios mokėmės iš Mančesterio universiteto Alliance Manchester verslo mokyklos (Jungtinė Karalystė) (įdėti linką) ir Suomijos VTT tyrimų technikos centro (įdėti linką) pasaulyje pripažintų tyrėjų.