Paslaugos

Strategija ir inovacijos


Mes padedame įmonėms parengti ilgalaikės sėkmingos veiklos konkurencingose rinkose strategiją, pasinaudoti naujomis verslo galimybėmis. Ištiriame pokyčius, kurie gali paveikti įmonę ir jos veiklos rezultatus, bei pasiūlome, kaip atrasti vis naujus augimo šaltinius. Nustatome vidines kliūtis ir rekomenduoųjamee, kaip jas šalinti, keisti. Pasitelkdami kūrybiškumą ir praktiškumą, mes padedame įmonėms surasti inovatyvius ir perspektyvius problemų sprendimus, turinčius ilgalaikį poveikį, tapti geresniais inovatoriais, „nuleisdami“ strategiją į darbuotojų lygmenį. Parengiame strategijos stebėseną, apsibrėžiant matavimo rodiklius (KPI’s, subalansuotų rodiklių sistema (angl. Balanced Score card, BSC), ir t. t.). Naudojami metodai: 6 sigma, LEAN, TOC ir kiti
Ateities įžvalgos, įmonės plėtros scenarijai ir veiklos planai


Taikydami Foresight metodiką, parengiame įmonės / organizacijos veiklos srities raidos įžvalgas, kurias panaudojame rengdami įmonės plėtros scenarijus ir įmonės pasirengimo ateities scenarijų įgyvendinimui veiksmų planus (angl. roadmaps). Kaina nustatoma kiekvienu atveju atskirai.
Viešasis valdymas


Pasiūlome, kaip optimizuoti Jūsų institucijos veiklos procesus, pertvarkyti organizacines struktūras, išanalizuoti esamas problemas ir pateikiame sprendimus, rekomendacijas, kaip gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei teikiamų paslaugų skaidrumą. Pateikiame gerąją užsienio šalių praktiką. Rengiame viešosios politikos, valstybines sektorių strategijas, regionines ir savivaldybių strategijas (pvz., investicijų pritraukimas, turizmo skatinimas, verslumo skatinimas).
Organizacija, procesai


Padedame organizacijose diegti procesinį valdymą;

Padedame parengti procesų aprašus;

Padedame paskirstyti atsakomybę ir atskaitomybę organizacijoje.
Pokyčių valdymas


Teikiame pokyčių įgyvendinimo įmonėje paslaugas:

 • Padedame identifikuoti problemines stritis;
 • Padedame ieškoti probleminių sričių sutvarkymo sprendimų;
 • Moderuojame diskusijas tarp suinteresuotų grupių.
Rinkos tyrimai


Paslaugos įmonėms, norinčioms pradėti verslą užsienio rinkose:

 • Parenkama labiausiai tinkama užsienio rinka. Teikiant šią paslaugą ištiriamos kelios užsienio šalys pagal galimą pelningumo augimą, identifikuojamos potencialių klientų grupės ir jų poreikiai, analizuojamos potencialių konkurentų stiprybės ir silpnybės, šalies ekonominė, demografinė, kultūrinė ir politinė aplinka.
 • Pateikiamos kelios įėjimo į užsienio rinką alternatyvos (pvz., eksportas, bendra įmonė, kitos įmonės įsigijimas ir kita).
 • Pasiūloma 3–4 metų įėjimo į užsienio rinką įgyvendinimo programa, kuri apima tikslines grupes veiklos pradžioje, įėjimo kainos apskaičiavimą, potencialius pardavimų kanalus, įvaizdžio ir išskirtinumo sukūrimo gaires;
 • Pasiūloma įėjimo į rinką programos įgyvendinimo kontrolė, galima organizacinė struktūra, komunikavimo sistema, veiklos vertinimo ir pamatavimo sistema ir kt.

Strategija ir inovacijos


Mes padedame įmonėms parengti ilgalaikės sėkmingos veiklos konkurencingose rinkose strategiją, pasinaudoti naujomis verslo galimybėmis. Ištiriame pokyčius, kurie gali paveikti įmonę ir jos veiklos rezultatus, bei pasiūlome, kaip atrasti vis naujus augimo šaltinius. Nustatome vidines kliūtis ir rekomenduoųjamee, kaip jas šalinti, keisti. Pasitelkdami kūrybiškumą ir praktiškumą, mes padedame įmonėms surasti inovatyvius ir perspektyvius problemų sprendimus, turinčius ilgalaikį poveikį, tapti geresniais inovatoriais, „nuleisdami“ strategiją į darbuotojų lygmenį. Parengiame strategijos stebėseną, apsibrėžiant matavimo rodiklius (KPI’s, subalansuotų rodiklių sistema (angl. Balanced Score card, BSC), ir t. t.). Naudojami metodai: 6 sigma, LEAN, TOC ir kiti
Ateities įžvalgos, įmonės plėtros scenarijai ir veiklos planai


Taikydami Foresight metodiką, parengiame įmonės / organizacijos veiklos srities raidos įžvalgas, kurias panaudojame rengdami įmonės plėtros scenarijus ir įmonės pasirengimo ateities scenarijų įgyvendinimui veiksmų planus (angl. roadmaps). Kaina nustatoma kiekvienu atveju atskirai.
Viešasis valdymas


Pasiūlome, kaip optimizuoti Jūsų institucijos veiklos procesus, pertvarkyti organizacines struktūras, išanalizuoti esamas problemas ir pateikiame sprendimus, rekomendacijas, kaip gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei teikiamų paslaugų skaidrumą. Pateikiame gerąją užsienio šalių praktiką. Rengiame viešosios politikos, valstybines sektorių strategijas, regionines ir savivaldybių strategijas (pvz., investicijų pritraukimas, turizmo skatinimas, verslumo skatinimas).
Organizacija, procesai


Padedame organizacijose diegti procesinį valdymą;

Padedame parengti procesų aprašus;

Padedame paskirstyti atsakomybę ir atskaitomybę organizacijoje.
Pokyčių valdymas


Teikiame pokyčių įgyvendinimo įmonėje paslaugas:

 • Padedame identifikuoti problemines stritis;
 • Padedame ieškoti probleminių sričių sutvarkymo sprendimų;
 • Moderuojame diskusijas tarp suinteresuotų grupių.
Rinkos tyrimai


Paslaugos įmonėms, norinčioms pradėti verslą užsienio rinkose:

 • Parenkama labiausiai tinkama užsienio rinka. Teikiant šią paslaugą ištiriamos kelios užsienio šalys pagal galimą pelningumo augimą, identifikuojamos potencialių klientų grupės ir jų poreikiai, analizuojamos potencialių konkurentų stiprybės ir silpnybės, šalies ekonominė, demografinė, kultūrinė ir politinė aplinka.
 • Pateikiamos kelios įėjimo į užsienio rinką alternatyvos (pvz., eksportas, bendra įmonė, kitos įmonės įsigijimas ir kita).
 • Pasiūloma 3–4 metų įėjimo į užsienio rinką įgyvendinimo programa, kuri apima tikslines grupes veiklos pradžioje, įėjimo kainos apskaičiavimą, potencialius pardavimų kanalus, įvaizdžio ir išskirtinumo sukūrimo gaires;
 • Pasiūloma įėjimo į rinką programos įgyvendinimo kontrolė, galima organizacinė struktūra, komunikavimo sistema, veiklos vertinimo ir pamatavimo sistema ir kt.