top of page

Įrankiai verslininkams ir inovatoriams

Mokymų tikslas − ugdyti konkurencingą ir inovatyvų darbuotoją, gebantį struktūruotai diegti naujoves organizacijoje. Gera komanda, parengti darbuotojai gali skatinti kūrybiškumą ir naujoves, labiau prisitaikyti prie rinkos poreikių, pasiekti pranašumų.

Ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai: 
 
- Inovacijų disciplina. 
- Gebėjimas vystyti inovacijas asmeniniame ir organizacijos lygmenyje. 
- Inovatyvių idėjų kūrimas. 
- Inovatyvių idėjų diegimas.  
- Konstruktyvus komunikavimas. 
- Naujų klientų pritraukimas, senų klientų išlaikymas. 

Nauda įmonei:

 
- Galėsite sukurti strategijas, skirtas kurti aukšto lygio komandas, pašalinti  veiksmingo komandinio darbo kliūtis ir skatinti naujovių diegimą.
- Išmoksite kurti, motyvuoti ir vadovauti vietinėms, visuotinėms ir virtualiosioms komandoms.
- Paspartinsite komandos inovacijas, naudodamiesi projektinio mąstymo principais.
- Susipažinsite su metodika, kaip m valdyti grupės dinamiką, įskaitant sprendimų priėmimą, valdymą ir konfliktus.
- Įgysite naujų įgūdžių ir išmoksite greitai pritaikomų strategijų, dkaip skatintumėte naujoves jūsų organizacijoje.
- Įgysite verslo įrankių ir būdų pritaikyti ir paspartinti jūsų organizacijos pokyčius.
- Pateiksime įmonėms rekomendacijas dėl galimų darbuotojo pozicijų įmonėje ir inovacijų tęstinumo.
- Siūlysime organizuoti nuolatinius susitikimus su darbuotojais ir vadovais, vykdyti nuolatinę priežiūrą, konsultacijas, kol pasieksime užsibrėžtus rodiklius.  


Mokymų dalyviai: 
 

Motyvuoti darbuotojai, pasiryžę keisti savo organizacijas, siekiantys konkurencingo darbuotojo statusą

Taikoma mąstymo modeliavimo metodika (angl. design thinking).

bottom of page