top of page

Žinios, patirtis, patikrintos metodikos darbas

INOVACIJŲ PASLAUGOS

Ilgalaikės inovacijos strategijos parengimas ir vystymas

 • Ištiriame pokyčių tendencijas, kurios gali paveikti įmonę ir jos veiklos rezultatus, bei atsižvelgiant į gautus rezultatus, pasiūlome, kaip paruošti įmonę būtiniems pokyčiams ir atrasti naujus augimo šaltinius.

 • Identifikuojame tobulintinas vietas organizacijoje ir padedame atlikti reikiamas korekcijas.

 • Pasitelkdami kūrybiškumo metodus, padedame įmonėms įsivertinti alternatyvius strateginių inovacijų sprendimus, nukreiptus į ateitį. 

 • Įtraukių metodų dėka, padedame įmonėms tapti efektyvesnėmis inovatorėmis, akcentuojant, kad visų lygių darbuotojai turi strateginėms inovacijos svarbių žinių, ir yra svarbūs organizacijos ateities bendrakūrėjai.

 • Parengiame strategijos įgyvendinimo stebėsenos instrumentus, pritaikytus konkrečiai strategijai ir jos unikalumui.

 • Nustatome inovacijos sukuriamą vertę

 • Ilgalaikės inovacijos strategiją rengiame naudodami Ateities įžvalgų metodiką (pvz. Lietuva 2050  ). 

Naujovių diegimas ir naujų produktų kūrimas

 • Vykdome naujo produkto sukūrimą remiantis „Design Thinking” metodais.

 • Vystome ir rekonceptualizuojame verslo modelį atsižvelgiant į rinkos poreikius ir išorinius veiksnius.

 • Nustatome inovacijos „metrikas” -  aiškius matavimo sistemos ir inovacijų proceso vertinimo kriterijus. 

 • Rekomenduojame pokyčius, orientuotus į finansinę naudą ir tvarumą. Pokyčių veiksmams taikome Adizes metodologiją.

 • Validuojame  verslo idėjas taikydami įvairius į klientą orientuotus testavimo metodus.

 • Parengiame minimalią produkto  versiją (angl. minimum viable product - MVP), su minimaliomis investicijomis ir resursais, siekinat ištestuotji vartotojų poreikį.

Lectures

MŪSŲ DNR

Instituto steigėjos, Dr. Erika Vaiginienė ir Dr. Živilė Glaveckaitė, partnerės turinčios ilgametę patirtį įgyvendinant inovacijų ir pokyčių diegimo projektus. Teikia profesionalias verslo ir viešojo sektoriaus konsultavimo paslaugas aukščiausiame lygmenyje (kaip pvz. Lietuvos pažangos strategija 2050).

 

Nuolat gilina savo žinias dalyvaudamos tarptautiniuose projektuose ir keldamos savo kvalifikaciją geriausiuose pasaulio institutuose tokiuose, kaip The University of Manchester, Manchester Institute of Innovation Research (Jungtinėje Karalystėje), Massachusetts University (JAV), VTT Technical Research Centre of Finland LTD (Suomija), Copenhagen Institute for Futures Studies (Danija). 

Įgytos kompetencijos Erikai su Živile leidžia perteikti įgytas žinias apie tai, kaip inovatyvūs verslo modeliai gali būti kuriami, išbandomi ir įgyvendinami naudojant patikrintus įrankius ir metodus, skleidžia atvirą ir laisvą mąstymą. 

 

Abi partnerės orientuotos į rezultatą, laikosi įsipareigojimų. Profesionalumas, aistra inovacijų ir pokyčių diegimo paslaugoms bei asmeninės partnerių savybės  - tai pagrindas vedantis Jūsų įmonę INOVACIJŲ keliu dinamiškame verslo pasaulyje.

Zivile Glaveckaite 2020 kirpta_edited.jpg
Erika Vaiginiene.jpg

20

9

16

300 000 

įgyvendintų projektų

tarptautiniai projektai

ekspertų

vertės įgyvendinta projektų

Prenumeruok naujienlaiškį

bottom of page